Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Corporate Social Responsibility

Tisztában vagyunk vele, hogy részei vagyunk egy munkavállalókból, részvényesekből, ügyfelekből, beszállítókból, és más érdekelt felekből álló tágabb közösségnek, és felelősséggel tartozunk a tekintetben, hogy tevékenységeink végzése közben a környezetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt kell tartanunk. Politikánk, hogy óvjuk és védjük szűkebb és tágabb környezetünket a tevékenységeinkből eredő esetleges káros hatásoktól, a lehető legteljesebb, gyakorlatban megvalósítható mértékben.

Valamennyi tevékenységünkre való tekintettel politikánk a következőkből áll:

  • A környezetvédelmi szempontokat illetően megfelelni valamennyi vonatkozó törvényi szabályozásnak
  • Takarékoskodni az energiával és a természeti erőforrásokkal a hulladék mennyiségének csökkentésével, ahol lehetséges újrahasznosítással, és a megújuló energiaforrások felhasználásának maximalizálásával
  • A létesítményeken és berendezéseken történő beruházások tekintetében mérlegelni az életciklusra vonatkozó környezetvédelmi hatásokat
  •  Biztosítani, hogy valamennyi alvállalkozónk követi gyakorlatainkat a helyszínen történő munkavégzés folyamán, továbbá gyorsan és hatékonyan reagál az esetleges kedvezőtlen események esetén

Az ipar alapvető fontosságú, de kétségtelenül kockázatokat rejt magában – mind az emberekre, mind a környezetünkre. Tisztában vagyunk azzal, hogy munkánknak (és beszállítóink munkájának) milyen messze ható következményei lehetnek, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy csökkentsük a kockázatokat, továbbá pozitívan járuljunk hozzá munkavállalóink, ügyfeleink, az egész közösség, csakúgy, mint Földünk jóllétéhez. Néhány azokból a lépésekből, amelyeket már megtettünk: