Japán termékek ellenőrzése

Sugárszennyezettség-védelemmel kapcsolatos intézkedéseink

Jelen dokumentumban a Brammer közzéteszi, hogy milyen eljárást követ a Japánban gyártott, vagy a Japánban gyártott alkatrészekből összeszerelt és az országos termékdisztribúciós hálózatba kerülő termékek kezelésének vonatkozásában, a Japán észak-keleti területeit megrázó 2011. márciusi földrengés és a régiót érintő, azt követő radioaktív szennyezés után.

A fenti események után a Brammer plc vállalat összes japán beszállítójától kérte annak megerősítését, hogy a beszállítók elvégzik a radioaktív szennyezettségnek esetlegesen kitett termékek európai kontinensre való szállítását megakadályozó megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. Az érintett régióból érkező összes japán export-termék ezen túlmenően a tengeri és légi rakodóhelyeken szállítás előtt olyan ellenőrzésen esik át, melynek célja a radioaktív szennyezettség tényének megállapítása. Hasonló ellenőrzéseket végeznek Európa legnagyobb tengeri kikötőiben - többek között Rotterdamban - de minden jelentősebb európai kikötőben.

A vizsgálatokért felelős hatóságok felmérései, valamint a Brammer vállalatnak a Nemzeti Egészségügyi és Biztonsági (National Health & Safety) intézet vezetőjével folytatott konzultációja alapján elmondható, hogy nincs szükség arra, hogy a Brammer vállalat további intézkedéseket tegyen a Japánból importált termékek vonatkozásában.

Az európai termékelosztó központokban (European National Distribution Centres) és a fióktelephelyeinken tárolt termékkészletek egyike sem volt érintett sugárszennyezéssel.

Vállalatunk a továbbiakban is mindent megtesz a termékek legmagasabb szintű biztonságáért azáltal, hogy a Japánhoz kapcsolódó beszállítói láncon belül egészen addig fenntartja a termékek sugárszennyezettségének ellenőrzési rezsimjét, amíg a nemzetközi szövetség és az illetékes szervek - például a Nemzetközi Nukleáris-energia Hatóság - be nem jelenti, hogy a Japánból beszállított termékeknél már nem áll fenn sugárszennyezettség-veszély.